ΑΟΔΕ TEST ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ

test 1.2

1.2 Test στην επιχείρηση.pdf (151428)

test 1.3

1.3 Test στις λειτουργίες.pdf (149899)

test 1.4

1.4 Test στο περιβάλλον.pdf (153552)

test 1.5

1.5 Test στην αποτελεσματικότητα.pdf (153394)

test 2.2

2.2 Test στο management.pdf (151401)

test 2.3

2.3 Test στο marketing.pdf (160616)

test 2.4 & 2.5

2.4-2.5 Test στη διοίκηση πωλήσεων - στη χρηματοοικονομική διοίκηση.pdf (153342)

test 2.6

2.6 Test στη διοίκηση παραγωγής.pdf (150306)

test 2.7

2.7 Test στη διοίκηση ανθρώπινων πόρων.pdf (153455)

test 3.3.1

3.3.1 Test στην ηγεσία - βασικές έννοιες.pdf (158846)

1 | 2 >>

ΑΟΔΕ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

επαναληπτικό διαγώνισμα 1 όλης της ύλης

ΑΟΔΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΛΗ 1.pdf (157924)

επαναληπτικό διαγώνισμα 2 όλης της ύλης

ΑΟΔΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΛΗ 2.pdf (174114)

επαναληπτικό διαγώνισμα 3 όλης της ύλης

ΑΟΔΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΛΗ 3.pdf (172846)

επαναληπτικό διαγώνισμα 4 όλης της ύλης

ΑΟΔΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΛΗ 4.pdf (230840)

ΑΟΔΕ - Συμπλήρωση κενών & Σωστό - Λάθος για ... προχωρημένους

Ερωτήσεις κλειστού τύπου τελική επανάληψη

Ερωτήσεις κλειστού τελική επανάληψη.pdf (138532)

3ο κεφάλαιο - συμπλήρωση κενών

αοδε συμπλήρωση κενών 3ο κεφ.pdf (315927)

2ο κεφάλαιο - συμπλήρωση κενών

αοδε συμπήρωση κενών 2ο κεφ.pdf (131596)

1ο κεφάλαιο - συμπλήρωση κενών & Σωστό -Λάθος

1ο κεφάλαιο - συμπλήρωση κενών - Σωστό -Λάθος.pdf (271793)