Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας.

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε εκπαιδευτικό υλικό που αφορά την Οικονομική Επιστήμη. 

Υπάρχουν ενότητες που αφορούν τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες που αφορούν τον εισαγωγικό διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ γαι αποφοίτους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ταυτόχρονα, στην ενότητα ¨απλά μαθήματα οικονομίας¨ θα κάνουμε μια προσπάθεια να εξηγήσουμε με οικονομικούς όρους κάποια από τα γεγονότα που επηρεάζουν τη ζωή μας και αφορούν την οικονομική πολιτική (δημοσιονομικά μέτρα, μεταρρυθμίσεις, μακροοικονομικά μεγέθη...).