Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας.

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις βαθμίδες σπουδών που αφορούν την Οικονομική Επιστήμη. 

Ταυτόχρονα θα κάνουμε μια προσπάθεια να εξηγήσουμε με οικονομικούς όρους, αλλά και να κρίνουμε,  πολλά από τα γεγονότα που επηρεάζουν καθημερινά τη ζωή μας και αφορούν την οικονομική πολιτική (δημοσιονομικά μέτρα, μεταρρυθμίσεις, μακροοικονομικά μεγέθη...).