Διαγωνισμοί Δημοσίου

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό σε θέματα Μικρο - Μακρο Οικονομικής Θεωρίας που αφορούν διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και για οποιονδήποτε άλλο επίκαιρο διαγωνισμό.

Τα αρχεία που αναρτώνται είναι τμήμα της ύλης (όπως για την ΕΣΔΔΑ) ή βοηθητικά - διαγνωστικά test (όπως για ΑΣΕΠ).