Κρατική παρέμβαση: μια σύντομη επισκόπηση (πολιτική παιδεία - Β Λυκείου)